Arbeidshof: Arrest van 22 December 1975 (Gent (Brugge)). RG 32881

Datum :
22-12-1975
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19751222-12
Rolnummer :
32881

Samenvatting :

De bij art. 34, wet 20 juli 1955, voorziene verjaring wordt niet gestuit door de vrijwillige facultatieve minnelijke schikking (art. 731, Ger. W.).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.