Arbeidshof: Arrest van 9 Maart 1972 (Gent (Brugge)). RG 1113

Datum :
09-03-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720309-5
Rolnummer :
1113

Samenvatting :

De omstandigheid dat de werkgever achteraf ingevolge de tussenkomst van een vakorganisatie aan de werknemer een opzeggingsvergoeding heeft vereffend, betekent op zichzelf geenszins, dat de werkgever over geen billijke redenen beschikte om de arbeidsovereenkomst met zijn werknemer op staande voet te beëindigen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.