Arbeidshof: Arrest van 1 September 1983 (Gent). RG 24.235

Datum :
01-09-1983
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830901-1
Rolnummer :
24.235

Samenvatting

Inzake arbeidsongevallenverzekering blijft de verzekeringswet van 11.6.1874 toepasselijk behalve daar waar de arbeidsongevallenwet afwijkingen of bijzondere regelingen zou hebben voorzien. Daar de arbeidsongevallenwet noch in art. 49, noch in art. 84 afwijkt van de in art. 19 van de wet van 11.6.1874 voorziene uitsluiting van de risico's veroorzaakt door oorlog of oproer, is deze uitsluiting inzake arbeidsongevallen tot op heden toepasselijk gebleven. Aangezien tussen 13 mei en 20 mei 1978, te Kolwezi alle georganiseerd economisch leven onbestaande was tengevolge van oproer, gepaard met erge wanordelijkheden en geweld tegen personen en goederen, moet worden besloten dat het overlijden van getroffene, rechtstreeks gevolg van dit oproer, volkomen vreemd is aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.