Arbeidshof: Arrest van 11 Januari 1995 (Gent). RG 93200

Datum :
11-01-1995
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950111-4
Rolnummer :
93200

Samenvatting :

Luidens de wettelijke bepalingen verbindt de werkgever er zich toe met de uitkeringsgerechtigde werkloze die in de onderneming een beroepsopleiding heeft gevolgd, onmiddellijk na het einde van de opleiding, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur af te sluiten. Bij contractbreuk lastens de werknemer moet de schadevergoeding beperkt worden tot de wettelijk normaal verschuldigde opzeggingsvergoeding.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.