Arbeidshof: Arrest van 15 Januari 1976 (Gent). RG 74/181

Datum :
15-01-1976
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760115-7
Rolnummer :
74/181

Samenvatting :

_ Het overlijden tengevolge van een infarct van een meestergast welke rond middernacht de warme werkplaats verlaat om binnen de omheining van de werkplaats een vermeende dief te zoeken, deze aantreft en op de koer van de fabriek, op weg om zijn overste telefonisch te verwittigen, sterft, moet geacht worden te zijn veroorzaakt door een plotselinge gebeurtenis in de zin van artikel 9 van de arbeidsongevallenwet. _ Het is in rechte zonder belang dat het slachtoffer in behandeling was wegens perifere stoornissen van de bloedsomloop, nu het voldoende is dat het ongeval de dood heeft beinvloed, vergemakkelijkt of verhaast.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.