Arbeidshof: Arrest van 15 Maart 1996 (Gent). RG 95239

Datum :
15-03-1996
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19960315-3
Rolnummer :
95239

Samenvatting :

1. Het gelijkheidsbeginsel wordt niet geschonden wanneer bij een mandaat als schepen, de werkloosheidsuitkeringen verminderd worden overeenkomstig art. 130 Werkloosheidsbesluit, terwijl dit niet het geval is in hoofde van een gewoon lid van de gemeenteraad of O.C.M.W. 2. Er is evenmin discriminatie t.o.v. de politieke mandatarissen die geen werkloosheidsuitkeringen genieten en / of die een lager netto-jaarinkomen hebben. 3. De vrijheid om een politiek mandaat te bekleden wordt niet beperkt door een regeling die de cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit een mandaat beperkt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.