Arbeidshof: Arrest van 20 Oktober 1972 (Gent). RG 1405

Datum :
20-10-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19721020-5
Rolnummer :
1405

Samenvatting :

Geen enkele wetsbepaling laat de rechter toe aan niet-partijen te bevelen een onderzoek in te stellen. Hij beschikt enkel over de onderzoeksmiddelen voorzien door artikelen 871, 877 en 916 van het gerechtelijk wetboek. Behoudens inzake uitoefening van de ouderlijke macht, bewaring van kinderen, verblijf van de echtgenoten, uitkering tot onderhoud en adoptie van kinderen kan de rechter ook aan het openbaar ministerie niet bevelen inlichtingen in te winnen, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks. Door aan de sociale inspectie te bevelen een onderzoek in te stellen geeft de rechter onrechtstreeks bevel aan het openbaar ministerie zich te gedragen naar de bepalingen van art. 138 alinea 3 van het gerechtelijk wetboek. Zulks druist in tegen het principe van de onafhankelijkheid tussen openbaar ministerie en de rechtbank bij dewelke het zetelt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.