Arbeidshof: Arrest van 21 December 1994 (Gent). RG 9494

Datum :
21-12-1994
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19941221-14
Rolnummer :
9494

Samenvatting :

Het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis alvorens recht te doen na het hoger beroep ingesteld tegen het eindvonnis, zoals te dezen, is niet ontvankelijk.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.