Arbeidshof: Arrest van 22 Oktober 1971 (Gent). RG 14568

Datum :
22-10-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711022-1
Rolnummer :
14568

Samenvatting :

De aanvrager dient onderworpen te zijn aan de wet van 12 juli 1957 uit hoofde van de eerste beroepsactiviteit na het beëindigen van de studies : deze voorwaarde sluit nochtans niet uit dat er een hiaat kan zijn tussen einde der studies en aanvang van de eerste beroepsactiviteit als werknemer in zoverre deze tussenperiode geen beroepsactiviteit zou zijn van bijvoorbeeld zelfstandige of ambtenaar (d.w.z. onderwerping aan een ander stelsel als dit van de toenmalige werknemers beheerst door de wet van 12 juli 1957).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.