Arbeidshof: Arrest van 23 Maart 1992 (Gent). RG 1253

Datum :
23-03-1992
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920323-7
Rolnummer :
1253

Samenvatting :

Een paraaf is een geldige handtekening in de mate waarin de werknemer door dit middel zich tegenover zijn werkgever heeft vereenzelvigd en waardoor blijkt dat hij de inhoud van een geschrift tot de zijn maakte. Noch de wet, noch een arbeidsreglement kunnen partijen in principe beletten de arbeidsverhouding stop te zetten hetzij met onmiddelijke ingang hetzij op termijn. Door toepassing van artikel 1115 van het Burgerlijk Wetboek moet het eventueel geweld onmiddellijk ingeroepen worden na zijn beweerde uitoefening.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.