Arbeidshof: Arrest van 4 Maart 1971 (Gent). RG 1405

Datum :
04-03-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710304-6
Rolnummer :
1405

Samenvatting :

Het arbeidshof is bevoegd om kennis te nemen van de zaken die op 1 november 1970 hangend waren voor de Commissie van beroep inzake tegemoetkomingen aan mindervaliden. _ Deze zaken moeten overeenkomstig artikel 1 van artikel 4 van de wet van 10 october 1971 ambtshalve ingeschreven worden op de rol van de arbeidslonen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.