Arbeidshof: Arrest van 7 April 1988 (Gent). RG 21.791/W

Datum :
07-04-1988
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880407-1
Rolnummer :
21.791/W

Samenvatting :

Het betreden van de sporen in afwachting dat de bestemde trein afkomt, kan niet worden beschouwd als een geografische onderbreking van het trajekt, nu het maken van een omweg, een "op weg zijn" van het verblijf naar de plaats van het werk onderstelt, en in casu, door het betreden van de sporen tijdens het "wachten" op de trein, getroffene slechts een domme daad heeft gepleegd, al of niet opzettelijk.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.