Arbeidshof: Arrest van 8 November 1972 (Gent). RG 672

Datum :
08-11-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19721108-4
Rolnummer :
672

Samenvatting :

Wanneer een arbeider na een werkonbekwaamheid wegens ziekte zich bij zijn werkgever aanmeldt, om zijn werkzaamheden te hervatten en een getuigschrift voorlegt waarbij licht werk voorgeschreven wordt, erkent de arbeider in feite om gezondheidsredenen in de onmogelijkheid te verkeren zijn contractuele verplichtingen na te gaan. Zo uit de bewoordingen van het attest afgeleid kan worden dat deze onmogelijkheid slechts tijdelijk is, moet de overeenkomst aangezien worden als zijnde geschorst en niet verbroken. Bij toepassing van artikel 131 alinéa 1 lid 3 van het Koninklijk Besluit van 20 december 1963 inzake werkloosheid en artikel 84 van het Ministerieel Besluit van 4 juni 1964 moet de werkgever dan een formulier C3. 2 overhandigen. Uit het verkeerd gebruik van een formulier C4 kan geen nadelige bekentenis worden afgeleid als dit op een vergissing berust.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.