Arbeidsrechtbank: Vonnis van 11 Maart 1971 (Gent). RG 365

Datum :
11-03-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710311-8
Rolnummer :
365

Samenvatting :

De sanctie bepaald bij art. 194 van het K.B. dd. 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid kan enkel uitgesproken worden indien ze met de billijkheid overeenstemt.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.