Arbeidsrechtbank: Vonnis van 8 Februari 1991 (Gent). RG 25.002

Datum :
08-02-1991
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19910208-1
Rolnummer :
25.002

Samenvatting :

I) Wanneer de werknemer een eis tot betaling van een opzeggingsvergoeding enkel baseert op een onrechtmatige beeindiging van de overeenkomst door de werkgever in de loop van de door deze laatste betekende opzeggingstermijn, kan de rechter geen aanvullende opzeggingsvergoeding toekennen op grond van het feit dat de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn lager was dan deze waarop de werknemer op grond van leeftijd, ancienniteit, functie en loon aanspraak kon maken. II) Geschillen die betrekking hebben op de schending van het fabrieksgeheim door de werknemer na het einde van de overeenkomst behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.