Arbeidsrechtbank: Vonnis van 8 Oktober 1971 (Gent). RG 594

Datum :
08-10-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711008-8
Rolnummer :
594

Samenvatting :

De bepalingen van de wet van 21 november 1969 zijn van toepassing op de lopende kontrakten. Het concurrentieverbod in een kontrakt van 1963 opgenomen is nietig indien het strijdig is met de bepalingen van de wet van 21.11.1969. De rechter is niet bij machte aan het kontrakt uitwerking te verlenen binnen de door de wet bepaalde grenzen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.