Hof van Beroep: Arrest van 13 April 1992 (Gent). RG 91/18346

Datum :
13-04-1992
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920413-3
Rolnummer :
91/18346

Samenvatting :

Overeenkomstig art. 12 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de Rechten van het Kind komt het te dezen, in een geschil over het omgangsrecht van een grootvader met zijn kleinkind, passend voor het kind te laten horen door een consulent bij de jeugdrechtbank over zijn persoonlijke zienswijze betreffende het gevorderde omgangsrecht en over de motieven waarop zijn zienswijze gebaseerd is.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.