Hof van Beroep: Arrest van 13 Juni 1988 (Gent)

Datum :
13-06-1988
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880613-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Het bureau, belast met de afwikkeling van de schade, welke in België is veroorzaakt door motorrijtuigen, die gewoonlijk in het buitenland zijn gestald, moet ingevolge art. 1. laatste lid van de wet van 1 juli 1956 als een verzekeraar worden beschouwd. Het is slechts tot dekking gehouden zoals elke andere bij de wet bedoelde verzekeraar. De wet van 4 juli 1972, tot stand gekomen overeenkomstig de EEG richtlijn van 24 april 1972, heeft de vergoedingsplicht van het Bureau uitgebreid tot niet verzekerde voertuigen maar geenszins tot gestolen voertuigen die ingevolge art. 3 der wet van 1 juli 1956 op een wettelijk geoorloofde wijze uit de verzekering zijn gesloten.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.