Hof van Beroep: Arrest van 18 Februari 1981 (Gent). RG 14.982

Datum :
18-02-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810218-14
Rolnummer :
14.982

Samenvatting :

Opdat toepassing zou kunnen gemaakt worden van art. 20, 4° H.W., is vereist dat de smeermiddelen de verdere bruikbaarheid van de voertuigen hebben verzekerd en dat de aldus behouden voertuigen gemakkelijk kunnen teruggevonden worden in het patrimonium van de debiteur.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.