Hof van Beroep: Arrest van 21 Oktober 1994 (Gent)

Datum :
21-10-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19941021-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Het besturen van het voertuig door iemand anders dan de eigenaar-verzekeringsnemer kan ten aanzien van de verzekeringsovereenkomst slechts een storend element worden indien het niet op toevallige doch op gewone wijze geschiedt en meer bepaald zodanig dat aldus een essentieel kenmerk van het risico wordt verzwaard (...) wat met name in geval van voorkennis bij de verzekeraar tot andere verzekeringsvoorwaarden zou hebben geleid. Het feit dat een ander persoon dan de eigenaar-verzekeringsnemer van dat voertuig tweemaal, met een tussenperiode van zes maanden, als bestuurder in een verkeersongeval is betrokken, volstaat geenszins om hem als een niet toevallige doch als een gewone bestuurder ervan te beschouwen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.