Hof van Beroep: Arrest van 27 December 1991 (Gent). RG 10847

Datum :
27-12-1991
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19911227-1
Rolnummer :
10847

Samenvatting :

Het Burgerlijk Wetboek huldigt het consensueel stelsel, waardoor de eigendomsoverdracht bij verkoop, zowel tussen partijen als ten aanzien van derden, tot stand komt bij de wilsovereenstemming. Art. 1141 B.W. mag niet worden uitgebreid tot beslagleggende schuldeisers van de verkoper. Die kunnen de tegenwerpbaarheid van de koopovereenkomst wel aanvechten wanneer die overeenkomst is gesloten met bedrieglijke miskenning van hun rechten.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.