Hof van Beroep: Arrest van 27 Maart 1984 (Gent). RG 14.982

Datum :
27-03-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840327-2
Rolnummer :
14.982

Samenvatting :

Op de gemeente rust de verplichting voor het verkeer slechts wegen open te stellen die voldoende veilig zijn. Elk abnormaal gevaar dient zij uit de schakelen door het op te ruimen of het te signaleren. De verplichting opgelegd aan de gemeente te waken voor de verkeersveiligheid heeft voor de gemeentelijke wegen een dubbele grondslag nl. die van artikel 1382 e.v. B.W. (de aan allen opgelegde plicht van voorzichtigheid) en die welke wortelt in de decreten van 1789 en 1790. Hieruit volgt dat elk weggebruiker een wettig vertrouwen mag hebben in de veiligheid van de weg en is hij gerechtigd te veronderstellen dat de door hem gevolgde baan in een normale staat is.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.