Hof van Beroep: Arrest van 28 April 1995 (Gent)

Datum :
28-04-1995
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950428-8
Rolnummer :

Samenvatting :

Enkel de oorspronkelijke lastgever kan opkomen tegen het feit dat de lasthebber overeenkomstig artikel 1994 B.W. iemand in zijn plaats heeft gesteld, doordat de lasthebbende vennootschap is opgeslorpt door een andere vennootschap.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.