Hof van Beroep: Arrest van 28 Juni 1974 (Gent)

Datum :
28-06-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740628-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Het woord " verwarring " waarvan sprake in art. 20, 3° van de wet van 14.7.1971 op de handelspraktijken dient in zijn gebruikelijke betekenis en op een redelijke manier te worden uitgelegd, hetgeen de mogelijkheid oproept van een vergissing bij een publiek van middelmatige aandacht en zonder speciale kennis waarbij met de omstandigheden rekening dient te worden gehouden. Derhalve, omdat zowel de advertenties van partijen als de door hen afgebeelde kledingstukken al te veel van elkaar verschillen, kan een aldus opgevatte verwarring niet ontstaan door het samengaan van enerzijds de publiciteit door geïntimeerde in een advertentieblad voor een model van kleed genaamd " Nicole " naast de foto van het model met vermelding van de handelsbenaming " Eutriko Discount " en anderzijds de publiciteit van appellant gevoerd in zelfde publiciteitsblad die een foto van een vrouw voorstelt, waarschijnlijk door hem verkochte kleding dragend, waarboven en waaronder de vermelding " Tricot Nicole ", handelsbenaming, en verder enige der nieuwste kreaties genaamd mantel " Hit " en kleedje " Senegal ". Doet niets af aan deze onmogelijkheid tot verwarring bij een gewoon aandachtig publiek, het feit dat de publiciteit van partijen bestemd was voor dezelfde kliënteel, evenmin als de betrekkelijke hoge kosten door appellant aan deze publiciteit besteed.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.