Hof van Beroep: Arrest van 29 Juni 1970 (Gent). RG 76/189

Datum :
29-06-1970
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19700629-2
Rolnummer :
76/189

Samenvatting :

Wanneer in het proces-verbaal opgesteld door een officier van de politie in een gemeente van het nederlandssprekend gedeelte van het Rijk de verklaring van de bekeurde in het Nederlands voorkomt, terwijl deze laatste verklaard had het Nederlands niet machtig te zijn, moet daaruit worden afgeleid dat de bekeurde zijn verklaring niet in het Nederlands aflegde en dat de nederlandse tekst van zijn verklaring die in het proces-verbaal voorkomt slechts de vertaling is van een in een vreemde taal afgelegde verklaring. Voormelde Nederlandse tekst werd derhalve opgesteld in strijd met de wet van 15 juni 1935 en artikel 23 van de Grondwet, en dient uit de debatten te worden geweerd. Daar de eerste rechter deze verwijdering uit de debatten niet besliste, is zijn vonnis nietig.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.