Hof van Beroep: Arrest van 29 Oktober 1979 (Gent). RG 77/10449;78/10.172

Datum :
29-10-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791029-6
Rolnummer :
77/10449;78/10.172

Samenvatting :

Bij faillissement is een pactum reservati dominii, geldig volgens de Duitse lex contractus, slechts tegenstelbaar indien het erkend wordt door de wet van het land, waar het faillissement uitgesproken werd. Naar Belgisch recht veronderstelt deze tegenstelbaarheid dat het pactum leidt tot ontbinding van de overeenkomst. Bij ontstentenis van een conventioneel ontbindend beding, kan de ontbinding slechts door de rechter uitgesproken worden. Een rechterlijke ontbinding is na faillissement ontoelaatbaar. - De minnelijke ontbinding, verricht in de verdachte periode, is vernietigbaar.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.