Hof van Beroep: Arrest van 30 September 1980 (Gent). RG 14.982

Datum :
30-09-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19800930-4
Rolnummer :
14.982

Samenvatting :

Bij tegenstrijdige versies aan degene aan wie schade is toegebracht door een dier en van de bewaarder ervan die voorhoudt dat de schadelijder schuld heeft omdat hij te dicht bij het dier is gekomen, moet de voorkeur worden gegeven aan de versie van de schadelijder. Het tegendeel aannemen zou erop neerkomen dat aan degene die schade heeft geleden door een dier, opgelegd wordt de door de eigenaar van het dier ontkende omstandigheden te bewijzen, waaruit het niet-bestaan van schuld in zijnen hoofde zou moeten blijken, terwijl de schadelijder tegen de bewaarder van het dier wettelijk niets anders moet bewijzen dan dat de schade door het dier veroorzaakt werd op een ogenblik dat het onder zijn bewaring was.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.