Rechtbank van eerste aanleg: Beschikking van 28 Juli 1993 (Gent)

Datum :
28-07-1993
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930728-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De mogelijkheid in de verkoopsvoorwaarden om de kavels te splitsen of samen te voegen, verleent een bieder niet het recht om een hoger bod uit te brengen voor verscheidene kavels samen. Dit samenvoegingsrecht komt alleen toe aan de notaris.

Beschikking :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.