Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 7 Augustus 1972 (Gent)

Datum :
07-08-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720807-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Ingevolge de machtiging door de rechter-commissaris verkregen bezit de curator een met de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser concurrerend recht tot verkoop van het onroerend goed deeluitmakende der activa. De voorrang dient derhalve verleend aan degene die het eerst van het recht tot verkoop gebruik gemaakt heeft, in casu de curator boven de hypothecaire schuldeiser, die nog niet eens de benoeming van een notaris gevraagd had.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.