Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 8 April 1981 (Gent)

Datum :
08-04-1981
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810408-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Overeenkomstig de geest van art. 1223 Ger. W. kunnen de partijen voor het eerst hun opmerkingen formuleren voor de rechtbank, althans indien zij niet in het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden hebben afgezien van dit recht. Een loting van de kavels in afwezigheid van behoorlijk opgeroepen partijen die door een daartoe rechtsgeldig aangewezen notaris vertegenwoordigd werden, is onaanvechtbaar. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de vertegenwoordigende notaris afstand te doen van rechten die aan de vertegenwoordigde partijen persoonlijk toekomen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.