Arbeidsrechtbank: Vonnis van 10 November 1999 (Hasselt). RG 98/4410

Datum :
10-11-1999
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19991110-17
Rolnummer :
98/4410

Samenvatting :

Bij de beoordeling of de activiteit als verzekeringsadviseur/se een verboden bijberoep uitmaakt, is niet de benaming van belang, wel de uitgeoefende activiteit. Het aan de man brengen van verzekeringen vormt een activiteit die als een verboden bijberoep te beschouwen is.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.