Arbeidsrechtbank: Vonnis van 23 Maart 1974 (Hasselt). RG 672

Datum :
23-03-1974
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740323-1
Rolnummer :
672

Samenvatting :

De directie van een gespecialiseerd bedrijf in reinigen van lokalen, die bij haar komst in een bedrijf vaststelt dat een grondige kuis noodzakelijk is, kan bezwaarlijk een werkorganisatie na het voltooien van de grondige kuis inroepen, daar zij uit hoofde van haar organisatiebeleid vooraf diende te weten dat een wijziging in het werkschema het logisch gevolg is van haar aanvankelijk geplande werkorganisatie. Het gegeven ontslag is willekeurig.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.