Arbeidsrechtbank: Vonnis van 27 Oktober 1999 (Hasselt). RG 98/3676

Datum :
27-10-1999
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19991027-5
Rolnummer :
98/3676

Samenvatting :

Handvest Sociaal Verzekerde. De beroepstermijn van 3 maanden gaat pas in na de kennisgeving door de RVA van het onverschuldigd betaalde bedrag -artikel 15 Handvest-.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.