Arbeidsrechtbank: Vonnis van 29 Oktober 1973 (Hasselt). RG 76/189

Datum :
29-10-1973
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19731029-1
Rolnummer :
76/189

Samenvatting :

Op de opzeggingsvergoeding is geen vakantiegeld verschuldigd. Een prorata-eindejaarspremie vormt een onderdeel van de loonmassa waarop bij het einde van de dienstbetrekking vakantiegeld dient berekend te worden. De vergoeding sui generis die bij het einde van de dienstbetrekking uitbetaald wordt, vormt geen loon, weshalve zij niet in aanmerking komt voor de berekening van het vakantiegeld.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.