Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 21 Juni 1995 (Hasselt)

Datum :
21-06-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950621-6
Rolnummer :

Samenvatting :

De toepassing van de splitsingsmethode (geleden - toekomstige schade) is billijk voor de vergoeding van het inkomstenverlies. De berekening gebeurt op basis van het vermoedelijk inkomen na aftrek van de sociale en fiscale lasten. Dit netto-loon wordt eveneens in aanmerking genomen voor de kapitalisatie (rente 5 %, lucratieve levensduur). Het is niet bewezen dat het slachtoffer een vergoeding aan zijn echtgenote of aan een derde heeft betaald of moet betalen. Indien de echtgenote bijkomend werk of inspanningen moet leveren dient zij deze schade persoonlijk te vorderen. De extra-professionele schade - het niet meer in staat zijn karweitjes te verrichten - wordt forfaitair begroot op 300.000 F.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.