Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 30 Juni 1981 (Hasselt). RG 84/1293

Datum :
30-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810630-8
Rolnummer :
84/1293

Samenvatting :

Inzake vrijwillige erkenning van een in overspel verwerkt kind dat niet dezelfde nationaliteit heeft als de erkennende ouder moet de rechter toepassing maken van de nationale wet die het persoonlijk statuut beheerst van degene wiens overwegend belang door de Belgische wetgeving verzekerd is. In geval van erkenning ligt dit overwegend belang aan de zijde van het te erkennen kind, aan wie een staat wordt gegeven : zijn nationale wet dient te worden toegepast. Voor wat echter de wettiging van het kind betreft dient de nationale wet van de erkennende man te worden toegepast, omdat het belang van het kind erin bestaat conflicten te vermijden met de autoriteiten van het land waarvan het kind, door de wettiging, de nationaliteit verkrijgt.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.