Arbeidsrechtbank: Vonnis van 5 December 1979 (Hoei). RG 78/123

Datum :
05-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791205-5
Rolnummer :
78/123

Samenvatting :

Naar aanleiding van een vaststelling van de verzwaring van de lichamelijke ongeschiktheid mag het Fonds voor beroepsziekten de graad van vergoedbare ongeschiktheid niet verminderen door de invloed van de ekonomische en sociale faktoren te herleiden omdat verzoeker de pensioenleeftijd bereikt heeft (hetzij, in casu, 55 jaar ongeveer twee maand na de aanvang van de herziene rente).

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.