Arbeidsrechtbank: Vonnis van 8 December 1971 (Kortrijk). RG 1113

Datum :
08-12-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711208-3
Rolnummer :
1113

Samenvatting :

De vordering van de werknemer gericht tegen de werkgever en strekkende tot het betalen van de tegenwaarde der getrouwheidszegels en weerverletzegels, is niet ontvankelijk. De werknemer dient deze vordering in te stellen tegen het Fonds voor Bestaanszekerheid van de arbeiders van de bouwnijverheid.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.