Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 8 December 1992 (Kortrijk). RG 10835

Datum :
08-12-1992
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19921208-7
Rolnummer :
10835

Samenvatting :

Wanneer weliswaar blijkt dat, wat het Europees Verdrag van 20 mei 1980 betreft, er geen enkele reden is om de tenuitvoerlegging te weigeren van een beschikking van de Nederlandse kinderrechter betreffende een door haar ouders op ongeoorloofde wijze verrichte overbrenging van een kind, moet toch krachtens het Verdrag van New York van 20 november 1989 eerst het belang van het kind worden nagegaan. Te dezen is de rechtbank van oordeel dat, voordat op het verzoek tot tenuitvoerlegging kan worden ingegaan, door de verzoekende staat duidelijk het belang van het betrokken kind dient te worden aangetoond, rekening houdend met inmiddels gewijzigde omstandigheden.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.