Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 8 Januari 1980 (Kortrijk). RG 85/71162

Datum :
08-01-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19800108-3
Rolnummer :
85/71162

Samenvatting :

De wet legt de tussenkomst van de familieraad niet op voor het wettelijk beheer van de goederen van een minderjarige. Omwille van zijn onbekwaamheid kan een minderjarige nooit worden gemachtigd zelf een juridische handeling te stellen. De familieraad heeft aldus ten onrechte de minderjarige die onder wettelijk beheer staat gemachtigd om zelf in een hypothecaire inschrijving toe te stemmen. De opdracht van de ouders, wettelijke beheerders van hun kind, luidt: het vermogen van het kind bewaren, het vruchten laten afwerpen, het uitbreiden. Moesten de ouders toestemmen in de hypothecaire inschrijving op een grond waarvan de minderjarige met zijn broer eigenaar is, om deze laatste toe te laten een kredietopening te bekomen, waardoor hij over de nodige gelden zal beschikken om in zijn uitsluitend voordeel een woning te bouwen, zouden de ouders een handeling stellen die ertoe leidt het vermogen van hun kind te verarmen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.