Arbeidshof: Arrest van 15 September 1972 (Luik (Luik)). RG 2

Datum :
15-09-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720915-4
Rolnummer :
2

Samenvatting :

De geneesheer voor geesteszieken benoemd in een private door de regering aanvaarde instelling teneinde geesteszieken te behandelen geniet van een bijzondere situatie die niet gelijk staat met die van een staatsagent noch met die van bediende of enige andere diensthuurder, maar die voortvloeit uit een eigen, "sui generis"-statuut bepaald overeenkomstig de beschikkingen genomen door of in uitvoering van de wet van 18 juni 1850 met betrekking tot het regime van de geesteszieken.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.