Arbeidshof: Arrest van 20 Januari 1983 (Luik (Luik)). RG 13115

Datum :
20-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830120-2
Rolnummer :
13115

Samenvatting :

De aanwerving "op proef voor een periode van maximum 3 maanden" stemt niet overeen met artikel 67, alinéa 2 van de wet van 3 juli 1978. In dergelijk geval moet de duur van de proeftijd herleid worden tot de minimumduur.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.