Arbeidshof: Arrest van 20 Mei 1988 (Luik (Luik)). RG 2644

Datum :
20-05-1988
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880520-6
Rolnummer :
2644

Samenvatting :

Artikel 13 van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 voorziet dat men kan - maar niet moet - rekening houden met de bestaansmiddelen van de levensgezel indien deze het voordeel van de wet niet inroept. De arbeidsgerechten moeten oordelen over de gegrondheid van de uitoefening van deze mogelijkheid.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.