Arbeidshof: Arrest van 20 November 1980 (Luik (Luik)). RG 85/23387

Datum :
20-11-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801120-4
Rolnummer :
85/23387

Samenvatting

Wanneer één der partijen, gewoonlijk de werkgever, wil afwijken van de regel van de bediendenovereenkomst, schrijft de elementaire voorzichtigheid voor, het aan de verhouding tussen partijen toe te kennen autonoom karakter schriftelijk vast te leggen, alsmede de kriteria die de aard van het op dat ogenblik afgesloten kontrakt bepalen. Elke afzonderlijk genomen aanwijzing van gezag zou niet volstaan. Maar het geheel der aanwijzingen vormt een geheel van vermoedens naast het wettelijk vermoeden; dit laatste wordt dus niet weerlegd.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.