Arbeidshof: Arrest van 23 September 1971 (Luik (Luik))

Datum :
23-09-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710923-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De terugvorderbare voorschotten die bij toepassing van artikel 34, 3, van Verordening nr. 4 aan de verzekerden worden uitbetaald in afwachting dat hun rechten op een invaliditeitspensioen in het raam van de EEG worden vastgesteld, zijn stortingen "sui generis" waarin niet is voorzien in de wet van 9-8-1963. De verjaring die is bepaald in art. 106, alinéa 1, 5° van de wet van 9-8-1963, geldt dus niet voor dergelijke stortingen. Aangezien de wet geen enkele verjaringstermijn heeft bepaald voor stortingen van die aard, zou daarop alleen de dertigjarige verjaring toepasselijk zijn.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.