Arbeidshof: Arrest van 3 December 1979 (Luik (Luik)). RG 75/328

Datum :
03-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791203-5
Rolnummer :
75/328

Samenvatting :

Het beroep tegen een vonnis dat de sociale verkiezingen vernietigt moet aangetekend worden binnen 15 dagen na de kennisgeving van dit vonnis. Die termijn wordt niet verlengd indien hij tijdens de gerechtelijke vakantie aanvangt en eindigt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.