Arbeidsrechtbank: Vonnis van 15 Mei 1979 (Luik). RG 78/6710

Datum :
15-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790515-2
Rolnummer :
78/6710

Samenvatting :

Aangezien de collectieve overeenkomsten gesloten door het paritair comité voor de bedienden van de metaalnijverheid niet bekrachtigd werden door koninklijk besluit moeten ze worden geïnterpreteerd zoals elke overeenkomst. De rechter moet dan ook de gemeenschappelijke bedoeling van partijen opzoeken.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.