Arbeidsrechtbank: Vonnis van 24 April 1981 (Luik). RG 20215

Datum :
24-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810424-3
Rolnummer :
20215

Samenvatting :

De werknemer die de hele dag afwezig blijft terwijl het bezoek aan de dokter alleen de morgen in beslag nam, begaat geen ernstige fout als zijn afwezigheid voortvloeit uit een verkeerde maar aannemelijke interpretatie van een wettekst, zelfs indien de werkgever hem had bevolen s'middags weer op het werk te verschijnen. Zelfs indien de werkgever onbedachtzaam handelde dan gaat het hier nog niet om een willekeurige afdanking. Deze wordt namelijk gerechtvaardigd door motieven die in verband staan met het gedrag van de arbeider. Ook brengen de omstandigheden waarin het ontslag plaatsvond geen kwaad opzet aan het licht wat noodzakelijk is wil er van rechtsmisbruik sprake zijn.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.