Arbeidsrechtbank: Vonnis van 27 Februari 1978 (Luik). RG 5196

Datum :
27-02-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780227-1
Rolnummer :
5196

Samenvatting :

De tegensprekelijke minnelijke expertise die vaststelt dat een lendenpijn (lombalgie) zonder oorzakelijk verband is met het ongeval, kan niet tegengesproken worden door een twee jaar later opgesteld attest van een geneesheer die kennis van het proces-verbaal van de expertise gekregen heeft. Het geding dat ondanks de expertise en op grond van het medische attest is ingediend, is "tergend en roekeloos" (Wet 10.4.1971). Eindvonnis.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.