Arbeidsrechtbank: Vonnis van 28 Februari 1975 (Luik). RG 2539

Datum :
28-02-1975
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750228-8
Rolnummer :
2539

Samenvatting :

De rechter voor wie een eis in herziening is aanhangig gemaakt mag geen voorbehoud voor de toekomst toestaan. Er anders over beslissen zou neerkomen op het onwettig verlengen van de last van de verergering van de toestand van het slachtoffer die na het verstrijken van de herzieningstermijn zou optreden. Inderdaad, deze verergering geeft recht op vergoeding, weze ze tijdelijk of blijvend, indien sommige voorwaarden zijn vervuld bepaald door het artikel 25 van de Wet en het artikel 7 van het K.B. van 21.12.1971 dat een verergeringsbijdrage voorziet. De last van deze vergoeding rust echter op het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.